top of page

Lekcja indywidualna FCE/CAE 60 minut

Przygotowanie do egzaminu językowego (np. FCE,CAE)

  • 1 godz
  • 140 złotych polskich
  • FOXY English

Opis usługi

Lekcja 1:1 przygotowująca do egzaminu językowego Cambridge (Preliminary, B2 First, CAE czy CPE). Rozwijanie wszystkich komptencji językowych potrzebnych do zdania egzaminu - słuchania i czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się w sposób zrozumiały i precyzyjny na dany temat oraz pisania składnych wypowiedzi pisemnych na zadany temat z uwzględnieniem narzuconych odgórnie kryteriów wypowiedzi. Możliwośc dopasowania zarówno formatu zajęć jak materiałów do indywidualnych potrzeb jak i celów językowych klienta. Komfortowe warunki do pokonywania trudności i rozwijania wszystkich komptencji językowych.


Dane kontaktowe

  • Stanisława Filipkowskiego 16, Gdynia, Polska

    502 336 893

    katarzyna.dudulewicz@gmail.com


bottom of page