top of page

Lekcja indywidualna 45 minut

Korepetycje szkolne, General English, Konwersacje. Dzieci i dorośli.

  • 45 min
  • 90 złotych polskich
  • FOXY English

Opis usługi

Lekcja 1:1 dopasowana do indywidualnych potrzeb językowych ucznia/uczennicy. Możliwość skupienia się na konkretnym celu językowym ucznia/uczennicy. Komfortowe warunki do pokonywania trudności językowych i rozwijania poszczególnych komptencji językowych. Możliwość precyzyjnego dopasowania materiałów językowych do temperamentu, zainteresowań, indywidualnych celów językowych oraz możliwości intelektualnych danego ucznia.


Dane kontaktowe

  • Stanisława Filipkowskiego 16, Gdynia, Polska

    502 336 893

    katarzyna.dudulewicz@gmail.com


bottom of page