top of page

Kurs Przygotowanie do egzaminu 90 minut

Kurs przygotowujący do egzaminu (np. FCE, CAE). Grupy 2-4 osobowe.

  • 1 godz 30 min
  • 120 złotych polskich
  • FOXY English

Opis usługi

Zajęcia przygotowujące do egzaminu językowego Cambridge (Preliminary, B2 First, CAE czy CPE). Możliwość skutecznego rozwijania wszystkich komptencji językowych potrzebnych do zdania egzaminu - słuchania i czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się w sposób zrozumiały i precyzyjny na dany temat oraz pisania składnych wypowiedzi pisemnych na zadany temat z uwzględnieniem narzuconych odgórnie kryteriów wypowiedzi. Wykorzystanie quizów i gier językowych do powtarzania i utrwalania słownictwa oraz reguł gramatyki w ramach zdrowej rywalizacji z innymi uczestnikami kursu.


Dane kontaktowe

  • Stanisława Filipkowskiego 16, Gdynia, Polska

    502 336 893

    katarzyna.dudulewicz@gmail.com


bottom of page